အေတြးရွုေထာင့္

မဂၤလာပါဗ်ာ!
            ဒီအေတြးရွုုေထာင့္ဆိုတဲ့
  
စာမ်က္နွာေလးကိုတင္ဆက္ၿခင္းရဲ.ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ 

ကၽြန္ေတာ္တခါတခါေတြးမိတယ့္ အေတြးေတြက ရန္ၿဖန္ရန္ခါဆိုသလို 

ကၽြန္ေတာ္ေခါင္းထဲမွာ နားမလည္ၿခင္းမ်ားစြာ(သို.) 

မေရမရာမေသမခ်ာၿခင္းမ်ားစြာနဲ.က်န္ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့

ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ့္ရဲ.ဒီလို အေတြးဆန္းေတြကို 

ပံုၿပင္ဆန္ဆန္ဒီစာမ်က္နွာေပၚမွာတင္မယ္။ စာဖတ္သူတို.က 

ဘယ္လိုနားလည္တယ္ဆိုတာကို ကြန္းမန္. ကေလးၿပန္ေပးရံုပါပဲ။ 

စာဖတ္သူတို.ေတြးၿပီးေပးတဲ့ ကြန္းမန္.ေလးေတြက 

ကၽြန္ေတာ္တို.ရဲ.ဘ၀ၿဖတ္သန္းရာလမ္းသြယ္ရဲ. တေထာင့္တေနရာမွာ

ယူသံုးလို.ရနိုင္တယ္ဆိုတာကို အခိုင္အမာယံုၾကည္ရင္း

စာဖတ္သူတုိေပးတဲ့ ကြန္းမန္.တို.ကို တန္ဖိုးထားလ်က္...................
  
                                              ေလးစားၿပီးရင္းေလးစားလ်က္
                                                                                       တကၠသိုလ္ဒီမို


              No comments:

Post a Comment